Biznes w Euroregionie
PRO EUROPA VIADRINA

Cel Projektu

 

Celem głównym projektu jest pogłębienie współpracy pomiędzy ZIPH i niemieckim partnerem, instytucjami edukacyjnymi i otoczenia biznesu oraz zwiększenie zainteresowania rynkiem pracy i edukacją zawodową w Euroregionie PRO EUROPA VIADRINA. 

Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa od lat angażuje się w rozwój współpracy polsko-niemieckiej pomiędzy przedsiębiorcami, izbami, ale również młodzieży. 

Poprzez niniejszy projekt mamy zamiar pogłębić współpracę oraz podkreślić związek edukacji i biznesu. 

Konferencja

19 maja w Gorzowie zorganizowaliśmy polsko-niemiecką konferencję pt.: „Transgraniczna innowacyjność u progu rewolucji przemysłowej”.

Jej celem była odpowiedź na kluczowe pytania związane z transformacją przedsiębiorstw w ramach Przemysłu 4.0 w kontekście polityki Unii Europejskiej związanej z Green Deal oraz zapowiedzią pakietu Fit for 55. Te tematy zdeterminują kierunki rozwoju zarówno polskich jak i niemieckich przedsiębiorstw na najbliższe dziesięciolecia.

Konferencję otworzyli prezes ZIPH – Jerzy Korolewicz oraz Gundolf Schulke – Dyrektor Naczelny IHK Ostbrandenburg z Frankfurtu nad Odrą. Obie instytucje od wielu lat ściśle współpracują w zakresie rozwoju gospodarczego firm na pograniczu polsko-niemieckim. Najnowsze plany obu Izb w tym względzie zaprezentował Peter-Georg Wölffling – Prezes IHK Projektgesellschaft, która odpowiada za realizację projektów europejskich. Izby z Gorzowa i Frankfurtu nad Odrą chcą w najbliższym czasie realizować wspólne działania w takich obszarach, jak: rozwój zielonych technologii, kształcenie zawodowe na pograniczu oraz kwestie związane z sukcesją majątkową w firmach.

Podczas spotkania zaprezentowały się również lubuskie parki technologiczne, które starały się dać odpowiedź na pytania związane z wyzwaniami dotyczącymi Green Deal w kontekście Przemysłu 4.0. Swoje doświadczenia w tym względzie zaprezentowali: Radosław Grech – Prezes Zarządu Centrum Energetyki Odnawialnej oraz Justyna Kmietowicz – Prezes Zarządu Gorzowskiego Ośrodka Technologicznego.

Na zakończenie uczestnicy mieli okazję wysłuchać najnowszych informacji związanych z rozwojem linii kolejowej 203 i jej znaczenia dla biznesu na pograniczu polsko-niemieckim, które przedstawił Robert Radzimanowski – Leiter Regionalpolitik IHK Ostbrandenburg. Goście przybyli z Niemiec mieli również okazję wizytować Pole Golfowe Zawarcie – inwestycję zrealizowaną przez gorzowską spółkę INNEKO.

Podczas konferencji miały także miejsce warsztaty dla uczniów gorzowskich szkół zawodowych, które przygotowała Akademia im. Jakub z Paradyża w Gorzowie.